Form Input SOP

Mekanisme Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, TA, RA, SD, MI, SMP, MTs, dan PKMB
Disdik/01.41
2021-10-12
0000-00-00
0000-00-00
2022-01-01
2021-10-18

PERDA NO 3 TAHUN 2022

SOP MEKANISME PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

APABILA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK DILAKSANAKAN MAKA AKAN TIMBUL KETIDAKPASTIAN

Memahami mekanisme pengumpulan data penerima Insentif

Memahami mekanisme Verifikasi data penerima Insentif

Memahami mekanisme Penetapan penerima Insentif

Komputer

Printer

PerUndang - Undangan

5
2
90 Menit
Kembali